Het Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement zijn de rechten en plichten vastgelegd die de leden, de instructeurs en de manegehouder hebben. Zaken als aan- en afmelden, lessen en betalingen zijn hierin vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement wordt ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering aangepast indien nodig. De laatste versie van het Huishoudelijk Reglement is altijd in te zien via de secretaris en op deze website.

De vereniging heeft bij de notaris ook de statuten laten vastleggen, deze zijn bij het bestuur op te vragen.

 

Het Huishoudelijk Reglement PDF